Mince, numizmatika, notafília  Mince z mincovne Kremnica  antické, strieborné, stredoveké, zberateľské mince, bankovky a staré americké akcie firiem 


20 EURO PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRNAVA 2011

27.9.2011

Minca Ag proof 20€/2011- Pamiatkova rezervacia Trnava

V prvej známej písomnej zmienke Trnavu nepriamo spomína ostrihomský arcibiskup vo svojom liste o donácií príjmov miestneho kostola ostrihomskej kapitule z roku 1211. V 14. storočí bola na mieste spomínaného kostola vybudovaná Bazilika sv. Mikuláša. V roku 1238 získala Trnava od kráľa Bela IV. výsady slobodného kráľovského mesta a s rozlohou 56 ha sa rýchle zaradila medzi najväčšie mestá v strednej Európe. Uhorský snem z dôvodu rastúcej tureckej hrozby do Trnavy v roku 1543 presťahoval ostrihomské arcibiskupstvo aj s kapitulou. Kardinál Peter Pázmaň založil na mieste dominikánskeho kostola a kláštora v roku 1635 Trnavskú univerzitu. Tá najskôr fungovala s teologickou a filozofickou fakultou, v roku 1667 bola otvorená právnická fakulta a neskôr v roku 1769 aj lekárska fakulta. 17.storočie pre Trnavu nebolo len storočím rozmachu, ale aj vojen a požiarov. V rozpätí rokov 1617-1626 Trnavu opakovane vyrabovali vojská Gabriela Bethlena. Neskôr ich vystriedali vojská Juraja Rákocziho, až nakoniec v roku 1683 vojská Imricha Thökölyho Trnavu vyrabovali a podpálili. Dokonca ukradli zlatú pečať z listiny Belu IV. História zanechala v Trnave množstvo architektonických pamiatok. Tie sa sformovali do mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá bola vyhlásená v roku 1987.

Národná banka Slovenska v utorok 27. septembra 2011 uviedla emisiu slovenskej striebornej zberateľskej mince v hodnote 20€. Minca je veľká, s priemerom 40mm a hmotnosťou 33,63g kvalitného striebra 925/1000. Minca Mestská pamiatková rezervácia v Trnave bude uvedená v maximálnom počte 8.150ks v bankovej kvalite a 9.950ks v kvalite PROOF.

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA TRNAVA

Na lícnej strane mince je zobrazená historická veduta Trnavskej univerzity s univerzitným Katedrálnym chrámom sv. Jána Krstiteľa. V spodnej časti sa nachádza štátny znak Slovenskej republiky, nápis Slovensko a letopočet 2011. Na rubovej strane mince je zobrazená kompozícia významných trnavských architektonických pamiatok - synagóga, Kostol sv. Anny, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kostol sv. Jakuba, Bazilika sv. Mikuláša, mestská veža, Kostol najsvätejšej Trojice, Kostol sv. Jozefa a veže mestských hradieb. Kompozíciu doplňuje vyobrazenie Panny Márie Trnavskej. V hornej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch text TRNAVA PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA. Pod textom je uvedená nominálna hodnota 20€. Autorom výtvarného návrhu je Mrg. art. Roman Lugár, značka mincovne Kremnica a iniciálny autora sú vsadené do zobrazenia veže pri spodnom okraji mince.

 

YzMzOTIy