Mince, numizmatika, notafília  Mince z mincovne Kremnica  antické, strieborné, stredoveké, zberateľské mince, bankovky a staré americké akcie firiem 


Emisie pamätných mincí Československa 1953-1993

Emisie strieborných mincí ČSR, ČSSR, ČSFR 1953-1993

Nominálna hodnota, ročník a názov emisie Emisia v kusoch Neskôr zničené
B.K. PROOF B.K. PROOF
10 Kčs 1954 - 10. výročie SNP 250 000 5 000 66 959 437
25 Kčs 1954 - 10. výročie SNP 250 000 5 000 110 509 245
10 Kčs 1955 - 10. výročie oslobodenia ČSR 300 000 5 000 95 739 399
25 Kčs 1955 - 10. výročie oslobodenia ČSR 200 000 5 000 80 893 1 418
50 Kčs 1955 - 10. výročie oslobodenia ČSR 120 000 - 39 123 -
100 Kčs 1955 - 10. výročie oslobodenia ČSR 75 000 - 24 403 -
10 Kčs 1957 - Ján Amos Komenský 150 000 5 000 8 622 258
10 Kčs 1957 - Ch.J. Willenberg 75 000 5 000 366 281
10 Kčs 1964 - 20. výročie SNP 120 000 - 11 633 -
25 Kčs 1965 - 20. výročie oslobodenia ČSR 150 000 5 000 28 482 157
10 Kčs 1965 - Majster Ján Hus 55 000 5 000 557 0
10 Kčs 1966 - Veľká Morava 115 000 5 000 9 990 496
10 Kčs 1967 - Academia Istropolitana 45 000 5 000 191 131
25 Kčs 1968 - Národné múzeum 51 256 5 000 1 566 108
10 Kčs 1968 - Národné divadlo 55 100 5 000 306 9
50 Kčs 1968 - 50. výročie ČSR 58 000 2 000 1 181 0
25 Kčs 1969 - J.E. Purkyně 45 000 5 000 243 0
25 Kčs 1969 - 25. výročie SNP 25 000 5 000 40 0
25 Kčs 1970 - Slovenské Národné Divadlo 45 000 5 000 5 041 0
25 Kčs 1970 - 25. výročie oslobodenia ČSR 95 000 5 000 24 142 701
50 Kčs 1970 - Vladimít Iljič Lenin 43 800 6 200 1 384 288
50 Kčs 1971 - 50. výročie KSČ 45 000 5 000 4 934 122
50 Kčs 1971 - P.O. Hviezdoslav 45 000 5 000 4 466 228
100 Kčs 1971 - Josef Mánes 45 000 5 000 7 073 471
20 Kčs 1972 - Andrej Sládkovič 55 000 5 000 4 028 179
50 Kčs 1972 - J.V. Myslbek 45 000 5 000 6 692 893
50 Kčs 1973 - 25. výročie februára 1948 55 000 5 000 5 797 0
50 Kčs 1973 - Josef Jungmann 45 000 5 000 4 103 963
100 Kčs 1974 - Bedřich Smetana 75 000 5 000 11 107 229
50 Kčs 1974 - Janko Jesenský 55 000 5 000 13 879 944
50 Kčs 1975 - S.K. Neumann 55 000 5 000 14 193 937
100 Kčs 1976 - Janko Kráľ 75 000 5 000 23 606 2 034
100 Kčs 1976 - Viktor Kaplan 75 000 5 000 24 272 2 775
50 Kčs 1977 - Ján Kollár 75 000 5 000 23 222 2 830
100 Kčs 1977 - Václav Hollar 95 000 5 000 32 655 2 667
50 Kčs 1978 - Zdeněk Nejedlý 75 000 5 000 24 178 2 837
100 Kčs 1978 - Julius Fučík 75 000 5 000 27 360 2 783
50 Kčs 1978 - Mincovňa Kremnica 93 000 7 000 22 924 4 292
100 Kčs 1978 - Karol IV. 90 000 10 000 29 047 6 977
100 Kčs 1979 - Ján Botto 75 000 5 000 26 867 2 809
50 Kčs 1979 - IX. zjazd KSČ 94 000 6 000 31 081 3 704
100 Kčs 1980 - Petr Parléř 91 000 9 000 52 677 5 791
100 Kčs 1980 - Spartakiáda 1980 110 000 10 000 47 572 6 358
100 Kčs 1980 - Bohumír Šmeral 74 000 6 000 29 612 3 206
500 Kčs 1981 - Ľudovít Štúr 51 000 4 000 11 561 2 402
100 Kčs 1981 - J.A. Gagarin 95 000 5 000 35 643 1 371
100 Kčs 1981 - Otakar Španiel 115 000 5 000 56 185 3 579
100 Kčs 1982 - Ivan Olbracht 76 000 4 000 25 936 2 089
100 Kčs 1982 - Koněspřežná železnice 76 000 7 000 14 988 3 938
100 Kčs 1983 - Karl Marx 76 000 4 000 26 278 2 025
100 Kčs 1983 - Jaroslav Hašek 76 000 4 000 23 246 2 116
100 Kčs 1983 - Samo Chalúpka 76 000 4 000 28 698 2 403
100 Kčs 1983 - Národné divadlo 140 000 10 000 21 886 7 277
500 Kčs 1983 - Národné divadlo 55 000 5 000 7 967 2 966
100 Kčs 1984 - Matej Bel 57 000 3 000 7 811 1 446
100 Kčs 1984 - Ján Neruda 76 000 4 000 14 636 2 219
100 Kčs 1984 - Antonín Zápotocký 76 000 4 000 21 944 2 266
100 Kčs 1985 - Ján Hollý 62 000 3 000 11 854 1 443
100 Kčs 1985 - MS v ľadovom hokeji 66 000 4 000 5 949 1 004
100 Kčs 1985 - Martin Kukučín 62 000 3 000 13 473 1 435
100 Kčs 1985 - Konferencia Helsinky 75 000 5 000 19 039 3 207
100 Kčs 1985 - Petr Brandl 71 000 4 000 18 714 2 284
50 Kčs 1986 - Praha 68 500 10 000 8 655 7
50 Kčs 1986 - Český Krumlov 68 500 10 000 13 270 380
50 Kčs 1986 - Telč 68 500 10 000 15 495 381
50 Kčs 1986 - Bratislava 68 500 10 000 13 739 350
50 Kčs 1986 - Levoča 68 500 10 000 11 373 205
100 Kčs 1986 - Karel Hynek Mácha 62 500 5 000 12 564 983
500 Kčs 1987 - Josef Lada 45 000 5 000 5 832 1 051
100 Kčs 1987 - Banská Štiavnica 55 000 5 000 8 712 1 077
50 Kčs 1987 - Kôň Převalského 55 000 5 000 2 626 355
500 Kčs 1988 - Matica slovenská 44 000 5 000 9 570 303
500 Kčs 1988 - Československá federácia 46 000 3 000 9 512 333
100 Kčs 1988 - Výstava Praga '88 66 000 5 000 6 694 1 940
100 Kčs 1988 - Martin Benka 55 000 5 000 12 593 1 254
50 Kčs 1988 - Juraj Jánošík 53 000 5 000 2 781 608
50 Kčs 1989 - Železnica Břeclav-Brno 67 000 3 000 4 840 1 335
100 Kčs 1989 - 17. november 67 000 3 000 7 170 673
100 Kčs 1990 - Karol Čapek 66 500 3 500 9 308 2 101
100 Kčs 1990 - Jan Kupecký 57 500 2 500 9 770 1 360
100 Kčs 1990 - 1. Máj 57 500 2 500 57 500 2 500
100 Kčs 1990 - 100. Veľká pardubická (starý štátny znak + ČSSR) - - - 2 000
100 Kčs 1990 - 100. Veľká pardubická 67 000 3 000 5 799 1 431
100 Kčs 1990 - Bohuslav Martinů 63 000 2 000 10 288 600
50 Kčs 1990 - Anežka Česká 114 000 3 000 16 490 141
100 Kčs 1991 - Antonín Dvořák 75 000 5 000 16 100 3 500
100 Kčs 1991 - W.A. Mozart 75 000 5 000 11 751 -
50 Kčs 1991 - Parník Bohemia 77 000 3 000 8 057 1 311
50 Kčs 1991 - Karlove Vary 75 000 5 000 15 878 2 637
50 Kčs 1991 - Mariánské Lázně 75 000 5 000 17 216 2 935
50 Kčs 1991 - Piešťany 75 000 5 000 18 118 2 739
500 Kčs 1992 - Ján Amos Komenský 60 000 5 000 18 344 1 653
100 Kčs 1992 - Moravské zemské muzeum 73 000 5 000 38 729 1 358
100 Kčs 1992 - Lidice a Ležáky 70 000 3 000 26 437 1 409
100 Kčs 1993 - Břevnovský kláštor 70 000 3 000 28 158 1 687
100 Kčs 1993 - Muzeálna spoločnostť 70 000 3 000 34 140 1 813
500 Kčs 1993 - Československý tenis 62 000 3 000 32 116 1 838

Vysvetlivky k tabuľke:

100Kčs 1990 - 1.Máj je nevydanou emisiou, čo súvisí so zmenami v štátnom zriadení Československa. V júni 1990 boli mince v kvalite B.K. fyzicky zničené. Emisia v kvalite PROOF bola účtovne zničená v novembri 1990. Ponechané boli vzorkové mince, ktoré boli od roku 1997 vyradené a prostredníctvom ČNB rozpredané. Počet vzorkových mincí by mal byť 2 500ks v kvalite PROOF kedže tieto mince boli zničené len v rámci účtovníctva národnej banky.

100Kčs 1990 - Veľká Pardubická je nevydanou emisiou. Mincovňa ju údajne vydala bez finálneho odsúhlasenia národnej banky, čo spôsobilo ze sa na minciach použil starý štátny znak a nápis ČSSR. Emisia bola fyzicky zničená. Národná banka si z emisie ponechala 2.000ks v kvalite PROOF, ktoré po roku 1997 rozpredala.

Neskôr zničené mince predstavuje počet kusov mincí ktoré národná banka buď nepredala zberateľom, alebo ich stiahla z obehu pri výmene obeživa, alebo sú to mince ktoré od ich držiteľov odkúpila. Evidencia rozdelenia počtu kusov medzi mince bežnej kvality "B.K." a mince vyššej kvality "PROOF" je len orientačné. Rozdiel medzi kvalitou mincí B.K. a PROOF nebol v minulosti taký markantný ako je tomu dnes. Mnohé mince nebolo možné odlíšiť a tak ich národná banka vykázala ako mince kvality B.K.

Strieborné pamätné mince Československa z rokov 1953-1993

si vo formáte PDF môžete stiahnuť TU.

 

N2U1Y