Mince, numizmatika, notafília  Mince z mincovne Kremnica  antické, strieborné, stredoveké, zberateľské mince, bankovky a staré americké akcie firiem 

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prehlásenie k ochrane osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných údajov:

Spoločnosť Wild Berry, s.r.o., ďalej len www.mince-numizmatika.sk nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadu, keď osoba sama poskytne tieto dáta dobrovoľne. Právny podklad získavania takýchto dát je zmluvný vzťah , čiže realizácia predaja tovarov prostredníctvom eshopu www.mince-numizmatika.sk, alebo tieto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa kupujúci dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb webu www.mince-numizmatika.sk. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétnu osobu nie sú odovzdávané, ani predávané tretím stranám.

Návštevníci eshopu by taktiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne a verejne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a www.mince-numizmatika.sk za toto nenesie žiadnu zodpovednosť.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné a nepovinné, bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v rámci www.mince-numizmatika.sk na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek písomne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu, resp. využívaniu v poštovom styku.

Kupujúci svojou registráciu, alebo objednávkou súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodu podľa zákona č.428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov a s obchodnými podmienkami dodávateľa.

NTVlY